Jdi na obsah Jdi na menu
 


ATV Offroad Fury Blazin Trails

28. 2. 2007

ATV Offroad Furry 3 je závodný titul pre Playstation Portable, ktorý pokraèuje v tradícii predchádzajúcich dielov a opä� ponúka adrenalinové závody terénnych štvorkoliek v šiestich odlišných prostrediach (sneh, blato, tráva, ¾ad...), ktoré ovplyvòujúspôsob riadenia. Závodí sa na 24 odlišných štvorkolkách, ktoré sa dajú vïaka novému tuningovému systému upravova� nielen èo sa týka vzh¾adu ale aj výkonu. K dispozícii sú dva poh¾ady a celárada herných módov vrátane Practice, Lap Attack, Single Race...